Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

BOYP

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • #16
  ##BOYP

  Pay Alım Satım Bildirimi

  Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş sermayesindeki kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlar vasıtasıyla paylarımız/oy haklarımız, 12.11.2018 tarihi itibariyle, % 11,27 sınırına ulaşmıştır.

  12.11.2018 tarihinde Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak, 4,73 fiyattan 5.345.289 adet alış işlemi ve 4,70 fiyattan 1.766.461 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş sermayesinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlar vasıtasıyla paylarımız/oy haklarımız, 12.11.2018 tarihi itibariyle, % 11,27 sınırına ulaşmıştır.

  Boyp.png  Ek: 20181112 BOYP.pdf

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719539
  | VİTAMİN |

  | https://twitter.com/Tech_Xz |

  Yorum yap


  • #17
   ##BOYP

   Özel Durum Açıklaması (Genel)

   Özet Bilgi

   Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından Şirketimize iletilen açıklama

   Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından kamuya duyurulmak üzere Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

   "Bugün (13 Kasım 2018 tarihinde) Mayhoola For Investments LLC ("Mayhoola") tarafından, satıcı sıfatıyla İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile bir pay alım ve satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında belirtilen işlemin tamamlanması ve takası ile birlikte, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ("BOYP") sermayesinin %11,27'sini temsil eden toplam 29.043.709 Türk Lirası nominal değerli BOYP payları, toplam 117.046.147,27 Türk Lirası bedel karşılığında Mayhoola tarafından iktisap edilecektir ("İşlem"). İşlem ile ilgili gelişmeler, ve İşlem'in başarılı bir şekilde kapanması ve tamamlanması ile birlikte ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca ortaya çıkabilecek tüm yükümlülüklerle ilgili bilgiler konusunda Mayhoola tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesine devam edilecektir.

   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719562
   | VİTAMİN |

   | https://twitter.com/Tech_Xz |

   Yorum yap


   • #18
    ##BOYP

    Özet Bilgi
    İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki sermaye artırımı davası hakkında

    İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. tarafından, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. aleyhinde 28 Mayıs 2018 tarihli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının iptal edilmesi talebi ile İstanbul Asliye 16. Ticaret Mahkemesi'nde ikame edilen 2018/599 E. sayılı davada, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. olarak söz konusu davadan tamamen, kayıtsız, şartsız ve gayrikabili rücu olarak feragat etmiş bulunmaktayız. Buna ek olarak, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. olarak aynı zamanda feragat neticesinde verilecek ret kararı üzerine buna ilişkin doğacak istinaf ve temyiz yoluna başvurma haklarımızdan da feragat etmiş bulunmaktayız.

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720167
    | VİTAMİN |

    | https://twitter.com/Tech_Xz |

    Yorum yap


    • #19
     ##BOYP

     Özet Bilgi
     Ankara 4. İdare Mahkemesi'ndeki dava hakkında

     İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu aleyhinde Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde ikame edilen 2018/2159 E. Sayılı davada, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. olarak söz konusu davadan tamamen, kayıtsız, şartsız ve gayrikabili rücu olarak feragat etmiş bulunmaktayız. Buna ek olarak, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon / İstanbul Portföy A.Ş. olarak aynı zamanda feragat neticesinde verilecek ret kararı üzerine buna ilişkin doğacak istinaf ve temyiz yoluna başvurma haklarımızdan da feragat etmiş bulunmaktayız.

     Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

     https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720173
     | VİTAMİN |

     | https://twitter.com/Tech_Xz |

     Yorum yap


     • #20
      ##BOYP

      Özet Bilgi
      Şirket sermayesinin arttırılmasına dair yönetim kurulu kararının iptali davası (Davacılar tarafından feragat dilekçesi sunulması)

      Murat Barış Tansever ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon tarafından, Şirketimizin 28 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu kararının butlanının tespiti ve iptali talebiyle açılan asıl davadan (İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/599 E. sayılı dosyası) ve asıl dava ile birleşen davadan (İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/594 E. sayılı dosyası) feragat edilmiş olup, feragat dilekçesi Şirketimiz vekili tarafından bugün (15 Kasım 2018) tebliğ alınmıştır.

      Konu ile ilgili olarak bugün (15 Kasım 2018) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından KAP'ta açıklama yapılmış olup, Murat Barış Tansever tarafından iletilen imzalı açıklama ise ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

      https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720227
      | VİTAMİN |

      | https://twitter.com/Tech_Xz |

      Yorum yap


      • #21
       ##BOYP

       15112018 KAP Bildirim_1.jpg

       https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720297
       | VİTAMİN |

       | https://twitter.com/Tech_Xz |

       Yorum yap


       • #22
        ##BOYP

        Özel Durum Açıklaması (Genel)

        Özet Bilgi

        Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından Şirketimize iletilen açıklama (Zorunlu Pay Alım Teklifi hk.)

        Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

        "13 Kasım 2018 tarihinde, satıcı sıfatıyla İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Mayhoola For Investments LLC ("Mayhoola") arasında bir pay alım ve satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı açıklanmış idi. Mayhoola Sözleşme kapsamında, (aşağıda tanımlandığı üzere) İşlem'in tamamlanması ve gerçekleştirilmesi halinde, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin ("BOYP") toplam nominal değeri 29.043.709 TL'ye tekabül eden ve BOYP'nin sermayesinin %11,27'sini temsil eden paylarını 117.046.147,27 TL karşılığında devralacağını ("İşlem") açıklamıştır.

        15 Kasım 2018 tarihinde, yukarıda bahsi geçen İşlem'in satışı ve takası tamamlanmış olup, işbu özel durum açıklaması itibarıyla Mayhoola, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon'dan 117.046.147,27 TL karşılığında 29.043.709 lot BOYP payını devralmış bulunmaktadır.

        İşlem sonucunda, Mayhoola'nın BOYP'deki pay sahipliği oranı %42,68'den %53,95'e yükselmiş ve bunun sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. Boyner Holding A.Ş. ve Mayhoola arasında 29 Nisan 2015 tarihinde imzalanan ve 9 Mart 2017 ve 21 Haziran 2017 tarihlerinde tadil edilen (ve ilgili detayları kamuya açıklanan) Hissedarlar Sözleşmesi'nde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

        Mayhoola, Sermaye Piyasası Kurulu'na pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutulmak için herhangi bir başvuruda bulunmayacak olup, pay alım teklifinin zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli işlem ve süreçleri yürütecektir. Bu doğrultuda, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Mayhoola, pay iktisabının gerçeklediği tarihi izleyen altı iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmayı planlamaktadır. Her halükarda, pay alım teklifinin şartları ve gerçekleştirilmesi, konuya ilişkin bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına tabidir.

        İşlem tahtında, toplam 1,00 TL nominal değerli (100 adet) BOYP payından oluşan bir lot BOYP payı için ödenen bedel 4,0300 TL tutarında olup, İşlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarih olan 13 Kasım 2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde bir lot BOYP payı için oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 7,4894 TL olarak tespit edilmiştir. İşlem haricinde, Mayhoola geçtiğimiz altı ay içerisinde herhangi bir BOYP payı satın almamıştır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına tabi olmak koşuluyla, pay alım teklifi fiyatının bir lot BOYP payı için 7,4894 TL olması öngörülmektedir.

        Mayhoola zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edecektir."

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720299
        | VİTAMİN |

        | https://twitter.com/Tech_Xz |

        Yorum yap


        • #23
         ##BOYP

         Pay Alım Satım Bildirimi

         Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ile Mayhoola For Investments LLC ("Mayhoola ") arasında imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi kapsamında, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (" BOYP ") sermayesinin %11,27'sini temsil eden toplam 29.043.709 Türk Lirası nominal değerli BOYP payları, toplam 117.046.147,27 Türk Lirası bedel karşılığında Mayhoola'ya 15 Kasım 2018 tarihinde devredilmiştir. BOYP sermayesindeki oranımız %0'a düşmüştür.

         chrome_2018-11-16_17-50-57.png

         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720347
         | VİTAMİN |

         | https://twitter.com/Tech_Xz |

         Yorum yap


         • #24
          ##BOYP

          Pay Alım Satım Bildirimi

          Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mayhoola for Investments LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
          Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

          BOYP_1.jpg

          https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720562
          | VİTAMİN |

          | https://twitter.com/Tech_Xz |

          Yorum yap


          • #25
           ##BOYP

           BOYP Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181119_162217.png
           | VİTAMİN |

           | https://twitter.com/Tech_Xz |

           Yorum yap


           • #26
            ##BOYP

            Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

            chrome_2018-11-20_19-25-33.png

            https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720819
            | VİTAMİN |

            | https://twitter.com/Tech_Xz |

            Yorum yap


            • #27
             ##BOYP

             Şirket Genel Bilgi Formu
             Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
             Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
             - Hamiline 0,01 TRY 257700000 TRY 100 - İşlem Görüyor
             https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721174
             | VİTAMİN |

             | https://twitter.com/Tech_Xz |

             Yorum yap


             • #28
              ##BOYP

              Özet Bilgi
              Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından Şirketimize iletilen açıklama (Zorunlu pay alım teklifi için SPK başvurusu)

              Ortağımız Mayhoola For Investments LLC tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:


              "13 Kasım 2018 tarihinde, satıcı sıfatıyla İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Mayhoola For Investments LLC ("Mayhoola") arasında imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi tahtında öngörülen geçen işlemin satışı ve takası 15 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak Mayhoola'nın, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'de pay sahipliği oranı %42,68'den %53,95'e yükselmiş ve Mayhoola'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur.

              Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mayhoola tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün (23 Kasım 2018) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.

              Mayhoola, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edecektir."

              https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721502
              | VİTAMİN |

              | https://twitter.com/Tech_Xz |

              Yorum yap


              • #29
               ##BOYP

               Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

               boyp.png

               SPK'nın 25.10.2018 tarih ve 53/1232 sayılı toplantısında onaylanmasına karar verilmiş olan, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin teslim alınmasına ilişkin olarak II-15.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yirmi iş günlük süreye ek olarak 7 iş günü ek süre verilmesi talebimiz SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.

               https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721593
               | VİTAMİN |

               | https://twitter.com/Tech_Xz |

               Yorum yap


               • #30
                BOYP Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181124_131440.png
                | VİTAMİN |

                | https://twitter.com/Tech_Xz |

                Yorum yap

                Unconfigured Ad Widget

                Collapse

                Neler Oluyor

                Collapse

                Şu anda 1 kullanıcı aktif olarak bulunuyor. Bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir..

                Şimdiye kadar aynı anda 15,412 kullanıcı 14-09-2018 tarihinde saat 15:58 içinde çevrimiçi oldu.

                Hazırlanıyor...
                X