Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A Ş hisse yorum haber analiz

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Takas alabilirmiyiz

  Yorum yap


  • BANVT.JPG

   Yorum yap


   • BANVT.JPG

    Yorum yap


    • ##BANVT

     Finansal Durum Tablosu (BİLANÇO)

     BANVT_04.jpg
     BANVT_05.jpg
     BANVT_06.jpg

     https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718433
     | VİTAMİN |

     | https://twitter.com/Tech_Xz |

     Yorum yap


     • ##BANVT

      Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

      BANVT_07.jpg

      https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718433
      | VİTAMİN |

      | https://twitter.com/Tech_Xz |

      Yorum yap


      • ##BANVT

       Nakit Akış Tablosu

       BANVT_08.jpg

       https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718433
       | VİTAMİN |

       | https://twitter.com/Tech_Xz |

       Yorum yap


       • ##BANVT

        Finansal Rapor

        BANVT_02.jpg

        Ek: 30.09.2018 Banvit Spk.pdf

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718433
        | VİTAMİN |

        | https://twitter.com/Tech_Xz |

        Yorum yap


        • ##BANVT

         Faaliyet Raporu (Konsolide)

         Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında

         Sınırlı Denetim Raporu

         Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

         Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 7 Kasım 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

         Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 ("Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi")'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

         Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

         KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

         A member firm of KPMG International Cooperative

         Hatice Nesrin Tuncer, SMMM
         Sorumlu Denetçi


         7 Kasım 2018

         İstanbul, Türkiye         Ek: 2018 9 Aylık Faaliyet Raporu.pdf

         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718434
         | VİTAMİN |

         | https://twitter.com/Tech_Xz |

         Yorum yap


         • ##BANVT


          SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN

          SORUMLULUK BEYANI

          FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

          KARAR TARİHİ: 07.11.2018

          KARAR SAYISI: 2018/14


          Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 30.09.2018'de sona eren dokuz aylık döneme ait, Şirketimizin Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun;

          tarafımızca incelendiğini,

          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

          bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

          Saygılarımızla,

          Tolga Gündüz
          Mali İşler Direktörü


          Levent Avni Ersalman
          Denetim Komitesi Bşk.


          Orhan Cem
          Denetim Komitesi Üyesi

          https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718435
          | VİTAMİN |

          | https://twitter.com/Tech_Xz |

          Yorum yap


          • ##BANVT

           DrdNBuKW4AAe0Ug.jpg
           | VİTAMİN |

           | https://twitter.com/Tech_Xz |

           Yorum yap


           • BANVT.JPG

            Yorum yap


            • ##BANVT

             BANVT Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181111_185153.png
             | VİTAMİN |

             | https://twitter.com/Tech_Xz |

             Yorum yap


             • BANVT.JPG

              Yorum yap


              • BANVT.JPG

               Yorum yap


               • BANVT.JPG

                Yorum yap

                Unconfigured Ad Widget

                Collapse

                Neler Oluyor

                Collapse

                Şu Anda 4 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 4 ziyaretçidir..

                Şimdiye kadar aynı anda 15,412 kullanıcı 14-09-2018 tarihinde saat 14:58 içinde çevrimiçi oldu.

                Hazırlanıyor...
                X