Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

BOYP

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • BOYP

  BOYP Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. hisse yorum haber analiz

  Eklenen Dosyalar

  https://twitter.com/misisipi1923
  #BorsaOfisi

 • #2
  ##BOYP

  Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Boyp.jpg

  Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %155,22 oranında bedelli olarak 257.700.000 TL'den 657.700.000 TL'ye artırılmasına ve 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ilişkin 26 Haziran 2018 tarihli başvurumuzun, Boyner Holding A.Ş.'nin Şirketimizden net alacak tutarının Boyner Holding A.Ş.'nin sermaye taahhüdü tutarından mahsup edilmesi suretiyle onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2018 tarih ve 2018/47 sayılı Bülteni ile duyurulmuştur.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715658
  | VİTAMİN |

  | https://twitter.com/Tech_Xz |

  Yorum yap


  • #3
   ##BOYP

   BOYP Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181027_131541.png
   | VİTAMİN |

   | https://twitter.com/Tech_Xz |

   Yorum yap


   • #4
    ##BOYP

    BOYP Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181104_212225.png
    | VİTAMİN |

    | https://twitter.com/Tech_Xz |

    Yorum yap


    • #5
     Bilanco nezaman aciklaniyor

     Yorum yap


     • #6
      ##BOYP

      Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

      Özet Bilgi
      Şirket sermayesinin arttırılmasına dair yönetim kurulu kararının iptali davası-güncelleme

      Şirketimiz paysahiplerinden Murat Barış Tansever ile İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon/ İstanbul Portföy A.Ş. tarafından, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. aleyhinde 28 Mayıs 2018 tarihli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının iptal edilmesi talebi ile açılmış olan davada, mahkemece (İstanbul Asliye 16. Ticaret Mahkemesi, Dosya: 2018/599 E.) 18 Ekim 2018 tarihinde ihtiyati tedbir talebi reddedilmişti. Sözkonusu karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Ayrıca, davacı vekili tarafından tedbir talebinde bulunulmuştur.

      https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718086
      | VİTAMİN |

      | https://twitter.com/Tech_Xz |

      Yorum yap


      • #7
       ##BOYP

       BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

       Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BOYP.E payları 08/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
       Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

       https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718348
       | VİTAMİN |

       | https://twitter.com/Tech_Xz |

       Yorum yap


       • #8
        ##BOYP

        BOYP Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181111_190910.png
        | VİTAMİN |

        | https://twitter.com/Tech_Xz |

        Yorum yap


        • #9
         ##BOYP

         Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

         BOYP_2.jpg
         BOYP_3.jpg

         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719180
         | VİTAMİN |

         | https://twitter.com/Tech_Xz |

         Yorum yap


         • #10
          ##BOYP

          Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

          BOYP_4.jpg

          https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719180
          | VİTAMİN |

          | https://twitter.com/Tech_Xz |

          Yorum yap


          • #11
           ##BOYP

           Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

           BOYP_5.jpg
           BOYP_6.jpg

           https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719180
           | VİTAMİN |

           | https://twitter.com/Tech_Xz |

           Yorum yap


           • #12
            ##BOYP

            Finansal Rapor

            Ek: Boyner Perakende SPK 0918.pdf

            https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719180
            | VİTAMİN |

            | https://twitter.com/Tech_Xz |

            Yorum yap


            • #13
             ##BOYP

             Faaliyet Raporu (Konsolide)

             01/01/2018 - 30/09/2018 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.

             Ek: BOYP Faaliyet raporu 30.09.2018 final.pdf

             https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719191
             | VİTAMİN |

             | https://twitter.com/Tech_Xz |

             Yorum yap


             • #14
              ##BOYP

              Sorumluluk Beyanı


              SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
              II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

              FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

              KARAR TARİHİ: 09.11.2018

              KARAR SAYISI : 23

              Şirketimizce hazırlanan 01.01.2018- 30.09.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

              * Tarafımızca incelendiğini,

              * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

              * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

              bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

              Saygılarımızla,

              Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

              https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719193
              | VİTAMİN |

              | https://twitter.com/Tech_Xz |

              Yorum yap


              • #15
               ##BOYP

               BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

               Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


               Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BOYP.E, SEYKM.E paylarında 12/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
               VBTS kapsamında 02/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan SEYKM.E payındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 26/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
               VBTS kapsamında 08/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan BOYP.E payındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 26/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

               Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

               https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719229
               | VİTAMİN |

               | https://twitter.com/Tech_Xz |

               Yorum yap

               Unconfigured Ad Widget

               Collapse

               Neler Oluyor

               Collapse

               Şu Anda 2 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 2 ziyaretçidir..

               Şimdiye kadar aynı anda 15,412 kullanıcı 14-09-2018 tarihinde saat 15:58 içinde çevrimiçi oldu.

               Hazırlanıyor...
               X