Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

Collapse
X
 
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

  Burada hisse senetlerinde yatırım yapmak ve yapılan yatırımın kontrolu için oluşturulmuş bir sistem anlatılmaktadır. Hisse senetleri sürekli olarak yükselip düşmektedir. Bu hareketler piyasada bulunmakta olan herkes tarafından yapılan alım ve satımlar sonucunda gerçekleşmektedir. Piyasada bulunan herkesin alım-satım yapmak için kendince kullandığı bir ya da birden çok yöntemi vardır. Temel analizler, teknik analizler, piyasadan edinilen tüyolar insanların yatırımlarını yönlendirmek için en çok başvurduğu yöntemlerdir. Ne var ki yöntemlerin çeşitlenmesi, satın alınacak ve satılacak enstrümanların da çok sayıda olması nedeni ile herhangi bir sistem dahilinde hareket etmeyen yatırımcılar sürekli bir arayış içerisinde bir gün bir yöntemi diğer gün farklı bir yöntemi kullanarak bocalayıp dururlar. Bu şekilde hareketlere devam etmeleri durumunda da bir gün borsadan hemen hiçbir şey kazanamamış hatta çok şey kaybetmiş olduklarını farkedip kendilerini sorgulamaya nerede hata yap*****rını bulmaya çalışırlar. Bulamazlarsa veya paraları kalmamışsa belki piyasadan çekilir ve yerlerini kendileri ile aynı durumda olacak olan başkalarına bırakarak normal hayatlarına dönmeye çalışırlar.
  Piyasa içerisinde büyük bankalar, fonlar, aracı kurumlar ve diğer yatırımcılar sürekli para kazanmak için mücadele etmektedirler. Bu mücadelede birileri kazanmak birileri de kaybetmek durumundadır. Kazananlar arasında bulunmak için mutlaka bir sistem kullanılması gerekmektedir. Burada önerilen sistem, tamamen bir teknik analiz yöntemine dayanmaktadır. Teknik analiz hisse senetlerinin geçmişteki fiyat ve işlem hacmi hareketlerinden yola çıkarak, yükselen piyasada mı, düşen piyasada mı olduklarını ortaya koyar, içinde bulunulan trendin gücünü ölçer, talepteki artma ve azalmalar ile hisselerin gelecekteki performanslarını hesaplamaya çalışır. Teknik analizde de kullanılan binlerce yöntem vardır. İnsanlar karmaşa içinde de olsa bu yöntemlere göre hareket ederler. Zaman zaman şirketler ya da piyasa trend değiştirir, yükselen piyasadan düşen piyasaya ya da düşen piyasadan yükselen piyasaya girerler. Bunlar teknik analiz yöntemleri ile erken görülmek suretiyle büyük kazançlar elde edilebilmekte ya da kayıplar önlenebilmektedir. Teknik analiz bütün dünyada yaygın olarak kullanılmakta olup, sistemli kullanıldığında yararını görmeme olasılığı çok düşüktür. Ancak sistemsiz kullanıldığında tehlikeli bir araç haline gelebilmektedir. Bugün Amerikan Merkez Bankası bile piyasa hareketlerinde artık teknik analiz yöntemlerini kullanmaktadır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 • #2
  Sistemi kurmak için neler belirlenmeli ve yapılmalı ?

  1.1- Yatırım Süresi: Borsada sistemli bir alım-satım yöntemi için vade mutlaka belirlenmelidir. Hisse senetlerinde yapılan işlemlerde risk vade uzadıkça düşmektedir. Kısa vadede sistem çok iyi de olsa risk artacak hareketlerin süratine ayak uydurma zorlukları ortaya çıkacaktır. Burada önerilen sistemde yatırım yapılan hisse senetlerini vade olarak 3 ay ile 5 ay arasında tutmayı amaçlayan kısa-orta vade seçilmiştir. Bu seçim ortaya konulan yöntemde kullanılan göstergelerle ilgilidir. Piyasada genellikle 3 ile 5 aylık periyotlarda hisse senetlerinde %50 den % 200 lere varan yükselişler ile %30 dan %60 lara varan düşüş hareketleri gelişmektedir. Burada amaçlanan oluşturulacak portföyde yer alacak senetlerin düşüş trendine girmekte olanlarında olmamak ve yükselişte olan senetlerde pozisyon sahibi olmaktır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

  Yorum yap


  • #3
   1.2- Hisse senetlerinin seçimi:

   1.2- Hisse senetlerinin seçimi: Piyasada bir çok hisse senedi bulunmaktadır. Bulundukları sektörler, borsadaki ağırlıkları, halka açıklık oranları, bağlı bulundukları endeksler ile farklılıklar taşımaktadırlar. Sektörlerin bir bölümü yükseliş trendinde bulunurken, diğerleri düşüşte olabilmektedir, aynı şekilde aynı sektörde yer almalarına karşın şirketlerin bazıları yükselişte bazıları da düşüşte olabilir. Burada büyük portföy pozisyonu taşıyan yatırımcılara önerimiz İMKB-100 hisse senetlerinin tümüne, içinde bulundukları trende bağlı olarak portföyde yer vermeleri olacaktır. Portföyü küçük olan yatırımcılar daha küçük bir senet grubunu örneğin İMKB-30 senetlerini seçmelidir. Çok küçük portföyler için ise İMKB-30 içerisinde yeralan örneğin 10 senedi seçmelerini ve seçilen senetlerin farklı sektörlerde olmasına dikkat etmelerini önerebiliriz. Portföyde fazla sayıda hisse senedinin izlenecek olması takip açısından bir zorluk oluşturmayacaktır. Çünkü kullanılacak yöntemde, vade olarak seçilmiş olan kısa-orta vade içerisinde senetlerde çok sık pozisyon değişikliği olmamaktadır. Ayrıca senet sayısının çok olması sistemin riskini azaltmak açısından yarar sağlayacaktır. Belirlenen vade içinde beklenen karın %50 ile 200 arasında bir yerde olması yer alacak senetlerin tek tek performanslarının ortalaması ile ortaya çıkacaktır. Burada kötü performans sergileyen hisseler ile iyi performans sergileyenler birbirlerini ortalama kara yaklaştıracaklardır. Bu durumda piyasanın iyi olduğu dönemlerde portföyde hisse senedi oranı %80-%90 seviyelerine çıkarken; kötü bir dönemde %10-%20 seviyelerine düşecektir. Portföydeki senet-nakit pozisyonu oranları, kriterleri net bir şekilde ortaya konulmuş olan teknik göstergeler tarafından zaman içerisinde otomatik bir ayarlanmaya tabi olacaktır. Göstergeler sürekli olarak piyasadaki değişim ve dönüşlere konsantre olarak zamanında uyarı vereceklerdir. Göstergelerin uyarıları şunlar olacaktır. "Al, sat, tut, alma" Sistem bu uyarıları verdikçe hisse senetlerinde pozisyon değiştirilecek ya da aynı kalacaktır.
   Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

   "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

   Yorum yap


   • #4
    1.3- Hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıkları:

    1.3- Hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıkları: Portföy içerisinde yer verilecek hisse senetleri olarak İMKB-100 seçilmiş olsun. Burada yer alan senetlerin herbirine eşit miktarda pay ayrılması, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için önerilen seçimdir. Ancak sistem içindeki bir senet grubuna örneğin İMKB-30 senetlerine verilen ağırlık fazla tutularak ağırlıklı bir senet sistemi de seçilebilir. Bu ağırlıklı seçimin dezavantajı piyasanın yatay ve düşüş trendi içinde bulunduğu dönemlerde piyasadan birinci derecede etkilenecek senetlerin çoğu (İMKB-30 senetleri) "sat/alma" pozisyonunda olacağından portföyde yeralmayacağı için ve piyasadan etkilenmeyen fakat "al/tut" pozisyonu taşıyan senetlerin de ağırlıkları düşük olduğundan portföyde senet oranı %10 ların altına düşecebilecektir. Oysa ki eşit ağırlık uygulanması durumunda portföyde %20-30 senet pozisyonu taşıma ve piyasadan etkilenmeyen senetlerde yaşanan yükselişlerden yararlanma olasılığı vardır.
    Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

    "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

    Yorum yap


    • #5
     1.4- Alım/satım kuralı:

     1.4- Alım/satım kuralı: Örnek olarak portföy için 100 milyar TL para konulmuş ve her bir senet için eşit olarak 1 milyar TL lik bir pay ayrılmış olsun. Bu paylar bir hisse senedi al-tut pozisyonuna girdiğinde hisse senedinde alım yapılarak "sat" pozisyonu oluşana kadar beklenilmelidir. Hisse senedi al-tut pozisyonunda değil ise ayrılan bu pay kesinlikle başka bir hisse senedini almak için kullanılmamalıdır. Örneğin repo yapılabilir veya hisse senedi dışında başka bir yöntemle değerlendirilebilir.
     Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

     "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

     Yorum yap


     • #6
      1.5-Senetlerin sisteme dahil edilmesi/çıkartılması:

      1.5-Senetlerin sisteme dahil edilmesi/çıkartılması: Kurulan sistemin başarılı olabilmesi ve senet/nakit oranlarını ayarlama işlevini yerine getirebilmesi için sistem içinde yer alan senetler durmadan değiştirilmemelidir. Örneğin sistemin uygulanacağı senetler olarak İMKB-30 senetleri seçilmiş ise bir senedin sisteme dahil edilebilmesi ya da sistemden çıkartılması için neden, örneğin sistemde yer alan hissenin İMKB-30 dan çıkartılarak yerine bir başka senedin alınması olmalıdır. Örneğin sistem dışında olan bir hissenin sırf "al/tut" pozisyonuna girmesi nedeni ile sistem içindeki bir "alma" pozisyonu taşıyan senedin yerine sisteme dahil edilmesi ve buna benzer yeni eklemeler, sistem mantığını zamanla tamamen bozacaktır.
      Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

      "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

      Yorum yap


      • #7
       1.6- Sistemli alım/satıma başlama:

       1.6- Sistemli alım/satıma başlama: Sistemli alım satıma başlamak için, senetler belirlendikten ve yukarıdaki belirtilen hususlar sindirildikten sonra geriye bir şekilde artık pozisyon açma aşamasına girmek kalıyor. Burada kritik karar ne şekilde başlanacağı. Diyelim ki İMKB-100 senetlerinde bu alım/satım sistemine başlayacağız. Birçok senedin pozisyonları günlük olarak bu sayfada yayınlanacak ve bir bölümünü "tut", diğerlerinin "al", "sat","alma" şeklinde pozisyon taşıdıkları görülecektir. Önerim piyasa çok yükselmemiş ise "tut" ve "al" pozisyonu taşıyan tüm hisse senetlerine cari fiyatlardan pozisyon açılmasıdır. Burada pahalı alım yapmamak için endeksin kısa vadeli bir düşüşte olduğu dönem beklenilebilir.
       Böyle bir sistemin küçük çaplı portföylerden, çok büyük hisse fonlarına kadar hisse senedine yatırım yapan bütün yatırımcılar tarafından kullanılabileceğini düşünüyorum. Kişisel arzum Türkiye'de bazı şeylerin artık sistemli yapılması, insanların borsayı bir yatırım alanı olarak görmeleri ve piyasayı izleyemeyenlerin ve teknik analize inananların bir teknik analiz sisteminden yararlanmaları.
       Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

       "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

       Yorum yap


       • #8
        Cevap: Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

        Acaba bu topiğin devamı niye gelmedi, halbuki çak faydalı olur devam edilse.

        Yorum yap


        • #10
         Cevap: Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

         Paylaşımlar için sağol ağam.

         Yorum yap


         • #11
          Cevap: Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

          Herkese merhabalar.

          Yorum yap


          • #12
           Cevap: Sistematik bir hisse senedi alım-satım yöntemi

           faydalı bir paylaşım olmuş abi eline sağlık

           Yorum yap

           Neler Oluyor

           Collapse

           Şu anda 0 kullanıcı aktif olarak bulunuyor. Bunlardan 0 üye 0 ziyaretçidir..

           Şimdiye kadar aynı anda 38,901 kullanıcı 18-12-2019 tarihinde saat 18:29 içinde çevrimiçi oldu.

           Hazırlanıyor...
           X