Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

KERVT kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret hisse yorum haber analiz

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
X
 
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • KERVT kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret hisse yorum haber analiz

  kervt hisse yorum ,kervt hisse haber,kervt hisse analiz,
  kervt hisse beklenti,kervt hisse bilanço,kervt hisse tüyo,kervt canlı borsa,kervt hisse kar,kervt hisse yorum 2013.
  UMUTSARI YI TWİTTERDAN TAKİP ETMEK İÇİN ___

  HİSSEANALİZİ TWİTTERDAN TAKİP ETMEK İÇİN ___
  HİSSEANALİZİ FACEBOOK DAN TAKİP ETMEK İÇİN ___
  HİSSEANALİZ YOUTUBE VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN ___
  FORUMA RESİM EKLEMEK İÇİN ___
  HİSSELERE AİT SORULAR İÇİN ___

  HİSSEANALİZİ INSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN ___

  HİSSEANALİZ İÇİN NE DEDİLER ___

 • #2
  Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


  Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
  Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


  Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

  Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
  hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
  hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.  http://hisseanaliznet.blogspot.com
  https://twitter.com/hisseanaliznet
  Hisseanaliz Net | Facebook

  Yorum yap


  • #3

   Yorum yap


   • #4
    ***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ) ***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ) Ortaklığın Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-İstanbul Telefon ve Faks No. : 0212 695 00 00 Faks: 0212 676 01 29 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 695 00 00 Faks: 0212 676 01 29 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Şirketimizin 2009 Genel Kurul Toplantısının yapılması Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.07.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2,009.00 Tarihi : 04.08.2010 Saati : 11:00 Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-İstanbul GÜNDEM:1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda, yetki verilmesi, 3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporların ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,4- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Bağımsız Dış Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi,5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,6- Yönetim Kurulu'nun 2009 Faaliyet Yılı Bilanço Karına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin onayı, 10- 2010 yılı Denetçilerin seçimi ile görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 11- Şirket Ana sözleşmesinin " Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,12- 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13- Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 324.madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ile bu işlemler neticesinde elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklarımızın bilgilendirilmesi, 15- 2009 mali yılında iyi performans gösteren personele prim dağıtılması için alınan 10.02.2010 tarih ve 410 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,17- Dilek ve temenniler.EK AÇIKLAMALAR:1. Şirketimizin 2009 Yılı faaliyetlerinin görüşülüp karara bağlanacağı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04/08/2010 tarihinde "Üniversite Mah. Bağlariçi cad. No:29 Avcılar - İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde saat: 11:00'de belirtilen gündemin maddeleriyle toplanılmasına, 2. 2009 Faaliyet Yılına İlişkin Bilanço Karının Geçmiş Yıl Zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulmasına, 3. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili her türlü hazırlığın ikmal edilerek gerekli ilan ve duyuruların yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir Bakanlık Komiseri'nin toplantı gününde hazır bulundurulmasının istenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bilgi verilmesine karar verildi.Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını 04/08/2010 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir. (Vekaletname örneği yapılacak gazete ilanlarında yeralacaktır.)2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 30/07/2010 Cuma günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildi...?id=120976IMKB (05/07/2010 - 22:10:39)
    Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


    Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
    Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


    Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

    Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
    hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
    hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.    http://hisseanaliznet.blogspot.com
    https://twitter.com/hisseanaliznet
    Hisseanaliz Net | Facebook

    Yorum yap


    • #5
     Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


     Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
     Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


     Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

     Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
     hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
     hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.     http://hisseanaliznet.blogspot.com
     https://twitter.com/hisseanaliznet
     Hisseanaliz Net | Facebook

     Yorum yap


     • #6
      Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


      Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
      Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


      Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

      Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
      hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
      hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.      http://hisseanaliznet.blogspot.com
      https://twitter.com/hisseanaliznet
      Hisseanaliz Net | Facebook

      Yorum yap


      • #7
       Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


       Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
       Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


       Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

       Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
       hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
       hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.       http://hisseanaliznet.blogspot.com
       https://twitter.com/hisseanaliznet
       Hisseanaliz Net | Facebook

       Yorum yap


       • #8
        Kervt

        Aradığın şeyin değeri ararken verdiğin emek kadardır...
        .................................................. .................................................. ....
        ÖNÜNÜ GÖREMEYENİN İLERİYİ GÖRME ŞANSI YOKTUR...

        @cutehoooo

        levye hayat karartmaz hayat kurtarır

        Yorum yap


        • #9
         Aslı osmanlı tarafından gönderilmiş Mesajı göster
         Kervt

         buda son hali afiyet olsun % 6.67
         Aradığın şeyin değeri ararken verdiğin emek kadardır...
         .................................................. .................................................. ....
         ÖNÜNÜ GÖREMEYENİN İLERİYİ GÖRME ŞANSI YOKTUR...

         @cutehoooo

         levye hayat karartmaz hayat kurtarır

         Yorum yap


         • #10
          ***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Aylik Bildirim ) ***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Aylik Bildirim ) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01/08/2010 -31/08/2010 dönemine ilişkin Aylık Bildirim ilişikte verilmiştir. http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildi...?id=128627IMKB (27/09/2010 - 17:49:10)
          Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


          Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
          Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


          Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

          Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
          hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
          hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.          http://hisseanaliznet.blogspot.com
          https://twitter.com/hisseanaliznet
          Hisseanaliz Net | Facebook

          Yorum yap


          • #11
           üstad selam ...

           şu eskilerden kerevite bir baksan ... flama yapmaya çalışıyor gibi ... izolasyonu yaptık yanına çerezlik olarak uyar mı ?
           " Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir." - Warren Buffet

           Yorum yap


           • #12
            Aslı ilhozk tarafından gönderilmiş Mesajı göster
            üstad selam ...

            şu eskilerden kerevite bir baksan ... flama yapmaya çalışıyor gibi ... izolasyonu yaptık yanına çerezlik olarak uyar mı ?
            İlhan Abi 85 üstünde tutunduğu sürece sorun çıkmayacaktır... 85 altı stop loss...
            Son bir zıplama yapabilir düzeltmeden önce diye düşünüyorum o zıplamayıda 86 lara kadar çekildikten sonra yapar diye düşünüyorum...
            ------------------------------

            Yorum yap


            • #13
             KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / KERVT [] AYLIK BILDIRIM 28.04.2011 08:50:15

             KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / KERVT [] AYLIK BILDIRIM 28.04.2011 08:50:15
             AYLIK BILDIRIM
             ---------------------------------------------------------------------------------------------
             KEREVITAS GIDA SAN. VE TIC. A.S.'NIN 01/03/2011 - 31/03/2011 DONEMINE ILISKIN AYLIK BILDIRIM ILISIKTE VERILMISTIR.
             ---------------------------------------------------------------------------------------------

             BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
             http://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/B...ASPX?ID=152093
             PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

             YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

             Yorum yap


             • #14
              Kerevıtas gıda'nın 2011/3 aylık konsolıde net karı 3.113.961 tl (2010/3 aylık: 2.274.004 tl)

              -matrıks-
              PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

              YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

              Yorum yap


              • #15
               sevgili hisseanaliz sakinleri hayırlı geceler...
               bu hisse için şöyle bir haber düşmüş....
               bu haber nasıl okumalı..
               hisseye etkisine olur....
               değerli yorumlarınızı istirham edebilirmyim....


               ***KERVT***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( Şirketin Uyarılması )

               ***KERVT***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( Şirketin Uyarılması )
               Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.06.2011 tarihli toplantısında, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket )'nin 31.12.2010 tarihli yıllık bilançosundaki özsermayesinin negatif olması nedeniyle, Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerine devam ettiği ve borçlarından dolayı Şirket aleyhine herhangi bir hukuki girişimde bulunulmadığı hususları gözönüne alınarak, Genel Yönetmelik 47. ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin kottan çıkarma şartlarından olan 24/a bendinde yer alan hüküm kapsamında, gerekli tedbirlerin alınmasının devamı için Şirket'in uyarılmasına, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu konuda alınacak tedbirlerin izlenmeye devam edilmesine karar verilmiştir.

               Tablo Başlığı


               IMKB


               (14/06/2011 - 17:21:35)
               Cihanın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri
               hilekâr bir tilkinin koparmasına imkân var mıdır?

               Yorum yap

               Unconfigured Ad Widget

               Collapse

               Neler Oluyor

               Collapse

               Şu Anda 3 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 3 ziyaretçidir..

               Şimdiye kadar aynı anda 38,901 kullanıcı 18-12-2019 tarihinde saat 18:29 içinde çevrimiçi oldu.

               Hazırlanıyor...
               X